SZARE NA ZIELONE

SZARE NA ZIELONE

SZARE NA ZIELONE

 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU: plan_zagospodarowania.pdf

 

Opis Projektu

 

Działka obejmuje teren wokół Szkoły Podstawowej nr 22, położonej przy ul. Stabłowickiej 143 we Wrocławiu. Powierzchnia terenu wraz z zabudowaniami wynosi ok. 10650 m2. Teren jest zagospodarowany. Większą część terenu zielonego stanowią powierzchnie trawiaste z niewielką ilością krzewów i występującym pojedynczo starodrzewem. Działka od strony północno-zachodniej przylega do mocno uczęszczanej ul. Stabłowickiej natomiast od strony północno-wschodniej przylega do mniej uczęszczanej ul. Towarowej. W obu przypadkach przylega ona na całej swej długości. Od strony południowo-zachodniej i południowo-wschodniej graniczy ona z zabudowaniami mieszkalnymi.

 

Cel Projektu

 

Celem projektu jest wprowadzenie zmian w zagospodarowaniu terenu zieleni, wprowadzenie nowych elementów małej architektury i wprowadzeniu nowych nasadzeń drzew i krzewów. Projekt będzie realizowany w ramach programu „ Szare Na Zielone ” przez Wydział Edukacji wraz z placówkami oświatowymi Urzędu Miasta Wrocławia. Celem programu jest poprawienie warunków bezpieczeństwa pobytu dzieci i młodzieży ( zielone ekrany ) oraz estetyki tych miejsc. Część projektowanej zieleni może tez służyć edukacji jako tzw. Ogrody Tematyczne”.

 

 

Realizacja Celów Projektu

 

Dla realizacji celu „zielonych ekranów” proponujemy zastosowanie zwartych nasadzeń krzewami w formie żywopłotowej od strony ulic i od strony zabudowań mieszkalnych ( południowo-zachodnia strona ) oraz w formie mieszanej z drzewami na pozostałych granicach działki. Dodatkowo od strony południowo-zachodniej częściowo proponujemy zastosowanie ekranu z w formie trejażu drewnianego porośniętego roślinami pnącymi.

Dla wykorzystania pomysłu na walory edukacyjne zieleni proponujemy stworzenie miejsc „Ogrodów Tematycznych” prezentujących drzewa i krzewy pochodzące z różnych kontynentów : Azji i Ameryki Północnej.

Proponujemy również stworzenie „Ogrodu labiryntu”. Byłby on położony w północno-wschodniej części działki. Szkielet tego ogrodu tworzyłby formowany żywopłot z Ligustru okrągłolistnego odm. „Aureum”. Obok sugerujemy wydzielenie miejsca na ognisko.

Dla polepszenia warunków ruchu pieszego zgłaszamy projekt utwardzenia obustronnie pasów nawierzchni przy wjeździe .

Sposobem na „wyciszenie” od strony zabudowań mieszkalnych w północno- zachodniej części jest stworzenie zielnego ekranu, zbudowanego z paneli drewnianych, porośniętych pnączami.  

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 22
    ul. Stabłowicka 143
    54-062 Wrocław
  • tel/fax: 71 354 36 47
    tel.: 71 798 68 45

Galeria zdjęć