Historia Sztandar

O szkole

Historia

Pierwszy budynek naszej szkoły mieścił się przy ul. Brodzkiej 157. Założycielami szkoły (po drugiej wojnie światowej) byli Janina i Marcin Bulakowie, którzy przybyli z kresów wschodnich, gdzie przed wojną we wsi Jołszczów koło Stanisławowa uczyli w wiejskiej szkółce. Na budynek szkolny zaadaptowano dom mieszczący się w centrum osiedla. Brak jest danych o tym, co mieściło się w nim przed wojną. Być może była to szkoła, klub lub kino, gdyż znajdowała się tam sala widowiskowa.

 

 

 19 lutego 1946 roku zadzwonił pierwszy ręczny dzwonek w tej szkole. Rozpoczęły naukę łączone klasy 1 i 2. Natomiast 27 lutego przybyły łączone klasy 3 i 4 oraz klasa 5. Budynek szkolny robił się coraz mniejszy, przebywało uczniów i nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

Od 1959 roku szkoła starała się o przejęcie budynku po uchodźcach greckich, mieszczący się przy ul. Kolejowej. W 1963 roku, po długim remoncie, wykonanym większością czynów społecznych, szkoła zmieniła swoją siedzibę, przenosząc się na ul. Kolejową (dziś ul. Stabłowicka 143). Od roku szkolnego 1983/84 szkoła wyprowadziła się z budynku, dołączając do Szkoły Podstawowej nr 79. Po trzech latach szkoła wróciła do swojego byłego, wyremontowanego już budynku.

 

 

 

 

Ta szkoła istnieje do dziś, jest to nasza szkoła – Szkoła Podstawowa nr 22. Ma już  64 lata! 

 

Lista dyrektorów naszej szkoły od 1945r.:

1945/46 Marcin Bulak

1955/56 Kazimierz Kowalik          

1956/57 Zygmunt Zawadzki

1957/58 Maria Kułaczkowska

1958/59 Wacław Natali

1962/63 Władysław Jacków

1967/68 Marek Żynda

1974/75 Piotr Szczepańczyk

1988/89 Irena Ganc

1992/93 Jadwiga Szymańska

1997/98 Małgorzata Szafoni – Chorbińska

2012/13 Jarosław Wojna.

 

Autor artykułu: Katarzyna Malinowska, absolwentka SP 22
W oparciu o pracę monograficzną  nauczycielki Jolanty Jakóbek pt. ,,Szkoła Podstawowa nr 22 we Wrocławiu w latach 1946- 1992 i jej funkcjonowanie w środowisku peryferyjnym". 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 22
    ul. Karpnicka 2
    54-061 Wrocław
  • tel.: 71 798 68 45

Galeria zdjęć