• Konkursy

   • Konkurs całoroczny matematyczno-informatyczny
    • Konkurs całoroczny matematyczno-informatyczny

    • 14.09.2022 10:45
    • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI.
     Zadanie do pobrania
    • Cele konkursu:

     • przypomnienie pojęć matematycznych
     • rozwijanie wiedzy matematycznej i informatycznej,
     • rozwijanie wyobraźni przestrzennej i myślenia logicznego,
     • doskonalenie umiejętności obsługi programów użytkowych,
     • aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym

     Zadania konkursu:

     - rozwiązanie pięciu krzyżówek matematycznych

     - krzyżówki będą udostępniane co 2 miesiące

     - wykonanie pracy na komputerze związanej z hasłem krzyżówki w jednym z programów użytkowych podanych w opisie krzyżówki.

     - tylko rozwiązane krzyżówki i wykonane prace w programach komputerowych będą miały szansę na zwycięstwo.

     Zadania konkursowe będą pojawiać się na stronie internetowej naszej szkoły lub będą dostępne  u nauczyciela  informatyki w następujących miesiącach:

     1. wrzesień (krzyżówka nr 1+ praca komputerowa),
     2. listopad (krzyżówka nr 2+ praca komputerowa),
     3. styczeń (krzyżówka nr 3+ praca komputerowa),
     4. marzec (krzyżówka nr 4+ praca komputerowa),
     5. maj (krzyżówka nr 5+ praca komputerowa).

     Terminy oddawania kolejnych prac konkursowych:

     1. Krzyżówka nr 1 + praca komputerowa – 5.10.2022
     2. Krzyżówka nr 2 + praca komputerowa – 5.12.2022
     3. Krzyżówka nr 3 + praca komputerowa – 5.02.2023
     4. Krzyżówka nr 4 + praca komputerowa – 5.04.2023
     5. Krzyżówka nr 5 + praca komputerowa – 5.06.2023

     Prace konkursowe można oddawać w formie papierowej, do organizatorów konkursu, nauczycielek: Aliny Puchalskiej lub Beaty Zając albo w formie elektronicznej, wysyłając je na adres: beata.zajac@sp22.wroclaw.pl lub poprzez komunikator Teams. Rozwiązaną krzyżówkę oraz wykonaną pracę w formie papierowej należy opisać (nazwisko i imię oraz klasa)

     Zakończenie i podsumowanie konkursu odbędzie się w czerwcu 2023 roku.

     Postanowienia końcowe:

     Prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu. Jeżeli wśród prac zostanie wykryty plagiat, za skutki prawne z niego wynikające odpowiada uczestnik konkursu oraz jego opiekun prawny.

     Zachęcamy do udziału w konkursie.

     Życzymy miłego rozwiązywania i wykonywania prac na komputerze.

     Organizatorzy: Alina Puchalska i Beata Zając

    • Wróć do listy artykułów