ABSOLWENT ROKU

ABSOLEWNT ROKU

NAGRODĘ DYREKTORA DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA SP NR 22 PRZYZNAJE SIĘ WYBRANEMU UCZNIOWI KLASY SZÓSTEJ NA ZAKOŃCZENIE JEGO EDUKACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ.

 

Kryteria przyznawania nagrody:

 1. wysoka średnia ocen oraz wzorowe zachowanie,
 2. udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
 3. spełnianie warunków zawartych w szkolnym programie wychowawczym.

Uczeń uznany za Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 22 otrzymuje dyplom i nagrodę ufundowaną przez Dyrektora SP nr 22 oraz list referencyjny do gimnazjum.

2016

    Natalie Besz, klasa 6a

2015

    Wiktoria Skonieczna, klasa 6a

2014

    Monika Padewska, klasa 6a

 2013

      Marta Frontczak, klasa 6a

 2012

      Mateusz Kurkowski,  klasa 6a

 2011

 

    Michał Frankowicz, klasa 6a

 

 2010

 

    Michał Peszko, klasa 6a 

 

 

2009

 

 

2008

 

 

2007

 

 

W wyniku działań wychowawczych absolwent naszej szkoły:

 • Sprawnie komunikuje się;
 • Szanuje rodziców, osoby dorosłe, młodsze, umie okazywać miłość, szacunek, tolerancję;
 • Potrafi współdziałać w grupie;
 • Zna swoje prawa i obowiązki;
 • Rozróżnia dobro od zła;
 • Potrafi dokonać samooceny i samokontroli;
 • Rozumie wagę wyznaczania celów, potrafi je określić i dążyć do ich osiągnięcia;
 • Dba o sprawność fizyczną i zdrowie;
 • Umie korzystać z dóbr kultury;
 • Umie uczyć się i rozwijać zainteresowania;
 • Dba o środowisko naturalne;
 • Rozumie  i akceptuje demokrację w życiu społecznym.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 22
  ul. Karpnicka 2
  54-061 Wrocław
 • tel.: 71 798 68 45

Galeria zdjęć