Ogłoszenia / Przetargi

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22, ul. Stabłowicka 143, 54-062 Wrocław

przedstawia PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY NA ROK 2017

plan_pzp_0001.pdf

ZNAK SPRAWY: SP22/1/2017

Dostawa mebli do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 20 przy

ul. Karpnickiej 2 we Wrocławiu - Zadania

wybor_oferty_najkorzystniejszej_strona_int.pdf

...............................................................................................................................................................................

ZNAK SPRAWY: SP22/2/2017

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 20 WE WROCŁAWIU

 

SIWZ-SP22-2017_-_dostawa_srodkow_spozywczych.docx

ogloszenie_531801.pdf

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- informacja_z_otwarcia_ofert.docx

 

informacja o wyborze- wybor_zywienie.pdf

...............................................................................................................................................................................

ZNAK SPRAWY: SP22/3/2017

WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

- Wybór dostawcy sprzętu informatycznego na rzecz Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu - Informacja w trybie art. 86, ust 5 informacja_5.07.pdf

Wybór dostawcy sprzętu informatycznego na rzecz Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu - rozstrzygnięcie postępowania

wybor_dostawcy_sprzetu_komputerowego.pdf

Wybór dostawcy sprzętu informatycznego na rzecz Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu – CZĘŚĆ 3 - Wybór oferty najkorzystniejszej po  ponownej ocenie ofert -wyniki2.pdf

 

..........................................................................................................................................................................................

WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU - Ogłoszenie o zamówieniu

ogl.pdf

SIWZ-SP22-2017(1).pdf

Wybór dostawcy sprzętu informatycznego na rzecz Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu - odpowiedź na pytanie nr 1 do SWIZ - zapytamie_nr1.pdf

Wybór dostawcy sprzętu informatycznego na rzecz Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu - odpowiedź nr 2 do SIWZ - odp2_do_SIWZ.docx

 

Wybór dostawcy sprzętu informatycznego na rzecz Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu - informacja w trybie art 86, ust. 5

informacja_art86_ust5_-_18_07.docx

 

Wybór dostawcy sprzętu informatycznego na rzecz Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu - rozstrzygnięcie postępowania

4338_001.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

wybór dostawcy oprogramowania biurowego

IMAGE.pdf

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYBÓR DOSTAWCY POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU - Ogłoszenie o zamówieniu

ogl(1).pdf

 

WYBÓR DOSTAWCY POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA RZECZ ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22  WE WROCŁAWIU - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - zmiana miejsca otwarcia ofert

ogl-zm.pdf

 

WYBÓR DOSTAWCY POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22  WE WROCŁAWIU - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ-sp22-2017(2).pdf

 

WYBÓR DOSTAWCY POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA RZECZ ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU - zmiana treści SIWZ

IMAGE(1).pdf

......................................................................................................................................................................................

 

 WYBÓR DOSTAWCY POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 20 WE WROCŁAWIU - Ogłoszenie o zamówieniu

 

ogl(2).pdf

 

 WYBÓR DOSTAWCY POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 20 WE WROCŁAWIU - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

SIWZ-sp22-2017(3).pdf

Wybór dostawcy pomocy dydaktycznych na rzecz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 20 we Wrocławiu - Informacja w trybie art 86, ust 5 ustawy PZP

 

inf_z_otwarcia.pdf

 

Wybór dostawcy pomocy dydaktycznych na rzecz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 20 we Wrocławiu - rozstrzygnięcie postępowania

wyniki1.pdf

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 22
    ul. Karpnicka 2
    54-061 Wrocław
  • tel.: 71 798 68 45

Galeria zdjęć