ŚRODKI POETYCKIE CZĘŚCI MOWY SŁOWNIKI EPOKI HIST. WIEKI ZASADY ORTOGRAFICZNE STANDARDY EGZAMINACYJNE RECENZJA MITOLOGIA FONETYKA KARTY PRACY OPOWIADANIE

Pomoce dla uczniów

ŚRODKI POETYCKIE

 

Budowa wiersza i środki poetyckie (tropy stylistyczne)


 

SRODKI_POETYCKIE.ppt


 

wers - jedna linijka w wierszu

 

strofa - wyodrębniony graficznie i rytmicznie zespół wersów, powtórzony w tym samym kształcie co najmniej dwa razy


refren - regularnie powtarzająca się część tekstu

 

rytm - występująca w wierszu powtarzalność poszczególnych elementów, np. liczby wersów w strofie, sylab w wersie

 

rym - jednakowe lub podobne brzmienie zakończeń wyrazów

 

podmiot liryczny  - fikcyjna osoba wyrażająca w  wierszu swe przeżycia, doznania, przemyślenia, itp.

 

epitet - wyraz, który pełni funkcję określenia rzeczownika

 

porównanie - zabieg polegający na skojarzeniu i połączeniu ze sobą (za pomocą słów: jak, niby, jakby, na kształt) podobnych lub wspólnych cech przedmiotów, osób, itp.

 

przenośnia (metafora) - zabieg polegający na niezwykłym połączeniu słów, zmieniającym ich podstawowe znaczenie

 

ożywienie (animizacja)- rodzaj przenośni polegający na nadaniu przedmiotom nieożywionym cech istot żyjących

 

uosobienie (personifikacja) - rodzaj przenośni polegający na nadaniu roślinom, zwierzętom, przedmiotom, zjawiskom cech właściwych tylko ludziom

 

wyraz dźwiękonaśladowczy (onomatopeja) - wyraz, który naśladuje brzmienie różnych dźwięków


Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 22
    ul. Karpnicka 2
    54-061 Wrocław
  • tel.: 71 798 68 45

Galeria zdjęć