• KLASY I / REKRUTACJA

     • WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

     • Szanowni Państwo, jeżeli chcecie aby Wasze dziecko od września uczyło się w szkole spoza obwodu nie wypełniajcie zgłoszenia w okresie 16-22 luty tylko weźcie udział w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca, która odbędzie się 10 marca. Rodzic kandydata wypełnia wówczas wniosek wskazując 2 szkoły spoza obwodu oraz szkołę obwodową (w której ma zagwarantowane miejsce) na ostatnim miejscu.


       

      WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

      W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

      LEKCJE

      Zajęcia dla klas 1 będą się odbywały w systemie zmianowym:

      1 zmiana- 8.00- 11.30 (lub do 12.30)

      2 zmiana- 11.30 -16.25 ( lub od 12.30-17.15)

      Zamiana zmianowości następuje co semestr.

      Plan zajęć  (plan lekcji) uczniowie otrzymają 01.09.2022 w czasie spotkania inaugurującego rok szkolny.

      W planie zajęć znajdzie się: 12 godz. edukacji wczesnoszkolnej, 3 godz. zajęć ruchowych, 1 godz. edukacji muzycznej i plastycznej, 1 godz. edukacji informatycznej, 2 godz. j. angielski oraz zajęcia dodatkowe 2 godz. religii lub/ i 1 godz. etyki.

      DZIENNIK ELEKTRONICZNY

      W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny- LIBRUS.

      Loginy dla rodziców i uczniów zostaną rozdane podczas pierwszego zebrania.

      PODRĘCZNIKI

      Uczniowie szkoły podstawowej otrzymują bezpłatnie podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe do edukacji

      WYPRWKA UCZNIA 

      Informacje o tym co rodzice powinni przygotować dla uczniów rozpoczynających naukę są zamieszczone w zakładce -wyprawka

      ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

      Rok szkolny rozpoczyna się 1 września 2022.

      Godzina o której odbędzie się inauguracja będzie podana na stronie szkoły  https://sp22.edupage.org/

      KLASY

      Informacja o przydziale do klasy będzie wywieszona w holu szkoły w dniu 26.08.2022  od godz.10.00

      OPIEKA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

      W szkole z uczniami pracują pedagog, psycholog, logopeda.

      Opinie z PP/ orzeczenia PP można przekazywać wychowawcom klas po rozpoczęciu roku szkolnego. Przypominamy, że w/w dokumenty  są ważne na etap edukacyjny( edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, nauczanie przedmiotowe)

      Logopeda będzie prowadził badania przesiewowe na początku roku szkolnego.

      ŚWIETLICA SZKOLNA

      Szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów szkoły w godz 6.30- 17.00.

      Karty zapisu otrzymacie Państwo 1.09.2022

      ZEBRANIE RODZICÓW

      Pierwsze zebranie z wychowawcami dla rodziców uczniów odbędzie się w pierwszym tygodniu zajęć edukacyjnych.

      Celem usprawnienia jego przebiegu prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami szkoły:

      - STATUT;

      -PROCEDURA przebywania osób obcych na terenie SP22;

      -Program wychowawczo- profilaktyczny;

      - Regulaminy (stołówki, biblioteki, świetlicy szkolnej)

      - pomoc psychologiczno pedagogiczna;

      - RODO;

      Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie szkoły https://sp22.edupage.org/  w zakładce (dokumenty- strefa rodzica i ucznia)

      Proszę zabezpieczyć sobie ok. 2 godz. na uczestnictwo w zebraniu (1 rodzic).

      OBIADY

      W szkole działa stołówka szkolna, obiady przygotowywane są na miejscu. Uczniowie korzystają z nich po zajęciach lekcyjnych (1 zm.) lub przed zajęciami (2 zm.)

      Zapisy na obiady prowadzi intendent szkoły tel 71/ 798 68 45 wew 117. Szczegóły na stronie szkoły

      https://sp22.edupage.org/text47/

      STRÓJ GALOWY

      W szkole w czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy ( nie wizytowy) „biała bluzka/koszula, granatowe/czarne długie spodnie, granatowe/czarne spódnica nie krótsza niż do kolan”

      ZAJĘCIA DODATKOWE

      Wykaz zajęć dodatkowych zostanie udostępniony pod koniec września 2022. Zapisy bezpośrednio u nauczyciela prowadzącego, poprzez dziennik elektroniczny Librus.