• Informacje prawne

     • INFO

     • Wszelkie uwagi co do kształtu, struktury, merytorycznej zawartości serwisu oraz błędów prosimy kierować na adres e-mail:

      sp22@sp22.wroclaw.pl 

       Operatorem i właścicielem niniejszej strony jest Szkoła Podstawowa nr 22 we Wrocławiu. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego, są zastrzeżone.  

         Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów strony internetowej www.sp22.edupage.org, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu.