• Opieka zdrowotna

     • Opieka stomatologiczna

     • INFORMACJA dla RODZICÓW

      Dyrektor ZSP nr 20 we Wrocławiu informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną
      i stomatologiczną uczniom do 18 roku życia na poniższych zasadach:

      1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka  P. Monika Pocheć.
      2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na parterze, pokój A001c.
      3. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii przy ul. Krakowskiej 26 we Wrocławiu.
      4. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych do wychowawcy klasy lub osobiście                      
       w sekretariacie szkoły.
      5. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców wraz z rodzicem.
      6. Wzór „sprzeciwu”  na świadczenie stomatologiczne znajduje się na stronie szkoły.

      Wzór sprzeciwu na świadczenie stomatologiczne

      Znalezione obrazy dla zapytania pdf logoInformacje na_nt. świadczenia usług stomatologicznych