• Świetlica

     • O świetlicy

     • Świetlica szkolna przestrzenią czasu wolnego.

      Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 22 we Wrocławiu działa w godzinach od 6:30-17:00. Zapewnia ona opiekę dzieciom przed rozpoczęciem lekcji jak i po ich zakończeniu, gdzie czekają one na opiekunów lub zajęcia dodatkowe.

      Uczniowie w świetlicy mogą odpocząć, zrelaksować się, odrobić lekcje samodzielnie bądź z pomocą nauczycieli. Zespół wychowawców świetlic regularnie przeprowadza zadania tematyczne ujęte
      w przyjętym na początku roku szkolnego Planie Pracy Świetlicy Szkolnej.

      To miejsce na kreatywne działania, wykonywanie prac plastycznych, zajęcia muzyczne i gry zespołowe.

      Podopieczni świetlic biorą udział w projektach edukacyjnych. W roku szkolnym 2019/2020 był to między innymi projekt:

      Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje” , podczas którego dzieci mogły kształtować swoje kompetencje społeczne, rozwijać empatię i świadomość własnych emocji. Wychowankowie brali udział także w projekcie edukacyjnym „Pocztówkowa Mapa Polski”. Po zgromadzeniu pocztówek przedstawiających Wrocław i jego okolice, znaczków pocztowych i adresów zainteresowanych szkół, uczniowie wypisywali pozdrowienia. Przy okazji dowiedzieli się,
      w którym miejscu na pocztówce powinni pisać adres, w którym pozdrowienia, a w którym przyklejać znaczki pocztowe. Po jakimś czasie zaczęły spływać pierwsze odpowiedzi na pozdrowienia dzieci, a pocztówki zaczęły zdobić ściany świetlicy.

      Nasze „Świetliczaki” brały także udział w wielu konkursach międzyszkolnych.

      Były to na przykład:

      Jesienne kompozycje”, „Magia Świąt Bożego Narodzenia” „Drzewo w czterech porach roku” czy „Dinozaury” organizowane przez inne świetlice we Wrocławiu.

      Dzieci uczęszczające na świetlicę w naszej szkole dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu:

      szkolnym patio, placu zabaw lub boisku W razie złych warunków atmosferycznych nie mogą narzekać na nudę - większość sal przeznaczonych na świetlice ma w wyposażeniu tablice multimedialne, dzięki którym uczniowie mogą korzystać z interaktywnej rozrywki.


      koordynator świetlic Patrycja Babik