• Samorząd szkolny

     • Samorząd SP22

     • SAMORZĄD UCZNIOWSKI NASZEJ SZKOŁY

      Do samorządu należą wszyscy uczniowie.
      Pomys
      ły działań można zgłaszać do Przewodniczącego. Zebrania odbywają się we wtorki o godzinie 12.30
      w sali B130, na kt
      óre przychodzą przedstawiciele klas.
      Pomysły są dyskutowane i poddane pod głosowanie.

      SERDECZNIE ZAPRASZAM

      OPIEKUN D.DOBRZYNIECKA