STATUT + WZO REGULAMIN RADY RODZICÓW RADA RODZICÓW DEKLARACJE O POWROCIE DZIECKA ZE SZKOŁY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA E-PORADNIA PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

STREFA RODZICA I UCZNIA

STATUT + WZO

Tekst jednolity STATUT_2015.pdf

                          

        
Załączniki do statutu:

 
1. Logo szkoły:  

 

2. Regulamin wycieczek: 

 

3. Regulamin dyżurów nauczycieli: 


4. Załącznik nr 4 do STATUTU SZKOŁY: Wewnatrzszkolne_Zasady_Oceniania.pdf

 

5. Regulamin Rady Pedagogicznej: 


6. Regulamin przyznawania nagrody Dyrektora dla najlepszego absolwenta: 7. Regulamin pracowni komputerowej: 

 

9. Ceremoniał szkoły: 

 

10. Regulamin bloku sportowego: 

 

12. Regulamin placu zabaw: 

 

13. Szkolny system pomocy ofiarom i sprawcom przemocy: 

 

16. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz: 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 22
    ul. Karpnicka 2
    54-061 Wrocław
  • tel.: 71 798 68 45

Galeria zdjęć