STATUT + WZO REGULAMIN RADY RODZICÓW RADA RODZICÓW DEKLARACJE O POWROCIE DZIECKA ZE SZKOŁY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA E-PORADNIA 6-latek w szkole PROGRAM WYCHOWAWCZY

STREFA RODZICA I UCZNIA

STATUT + WZO

Tekst jednolityStatut_Szkoły.pdf

                          ( aktualizacja z dnia 16.02.2016 )

        


Załączniki do statutu:

 
1. Logo szkoły: zal_nr_1.doc

 

2. Regulamin wycieczek: zal_nr_2.pdf

 

3. Regulamin dyżurów nauczycieli: zal_nr_3.doc


4. Załącznik nr 4 do STATUTU SZKOŁY: Wewnątrzszkolne_Zasady_Oceniania.pdf

 

5. Regulamin Rady Pedagogicznej: zal_nr_5.doc


6. Regulamin przyznawania nagrody Dyrektora dla najlepszego absolwenta: zal_nr_6.doc7. Regulamin pracowni komputerowej: zal_nr_7.doc

 

9. Ceremoniał szkoły: zal_nr_9.pdf

 

10. Regulamin bloku sportowego: zal_nr_10.pdf

 

12. Regulamin placu zabaw: zal_nr_12.pdf

 

13. Szkolny system pomocy ofiarom i sprawcom przemocy: zal_nr_13.pdf

 

16. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz: zal_nr_16pdf

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 22
    ul. Stabłowicka 143
    54-062 Wrocław
  • tel/fax: 71 354 36 47
    tel.: 71 798 68 45

Galeria zdjęć