WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW LISTY REKRUTACYJNE KANDYDATÓW DO KLAS I Wyprawka ucznia klasy pierwszej Poradnik dla Rodziców pierwszoklasisty Rekrutacja 2020/2021 ZEBRANIE INFORMACYJNE DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Klasy I / REKRUTACJA

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

LEKCJE

Zajęcia dla klas 1 będą się odbywały w systemie zmianowym:

1 zmiana- 8.00- 11.30 (lub do 12.30)

2 zmiana- 11.30 -16.25 ( lub od 12.30-17.15)

Zamiana zmianowości następuje co semestr.

Plan zajęć  (plan lekcji) uczniowie otrzymają 01.09.2020 w czasie spotkania inaugurującego rok szkolny.

W planie zajęć znajdzie się: 12 godz. edukacji wczesnoszkolnej, 3 godz. zajęć ruchowych, 1 godz. edukacji muzycznej i plastycznej, 1 godz. edukacji informatycznej, 2 godz. j. angielski oraz zajęcia dodatkowe 2 godz. religii lub/ i 1 godz. etyki.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny- LIBRUS.

Loginy dla rodziców i uczniów zostaną rozdane podczas pierwszego zebrania.

PODRĘCZNIKI

Uczniowie szkoły podstawowej otrzymują bezpłatnie podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe do edukacji

WYPRWKA UCZNIA 

Informacje o tym co rodzice powinni przygotować dla uczniów rozpoczynających naukę są zamieszczone w zakładce -wyprawka

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Rok szkolny rozpoczyna się 1 września 2020.

Godzina o której odbędzie się inauguracja będzie podana na stronie szkoły  https://sp22.edupage.org/

KLASY

Informacja o przydziale do klasy będzie wywieszona w holu szkoły w dniu 31.08.2020 od godz.9.00

OPIEKA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

W szkole z uczniami pracują pedagog, psycholog, logopeda.

Opinie z PP/ orzeczenia PP można przekazywać wychowawcom klas po rozpoczęciu roku szkolnego. Przypominamy, że w/w dokumenty  są ważne na etap edukacyjny( edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, nauczanie przedmiotowe)

Logopeda będzie prowadził badania przesiewowe na początku roku szkolnego.

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów szkoły w godz 6.30- 17.00.

Karty zapisu otrzymacie Państwo 1.09.2020

ZEBRANIE RODZICÓW

Pierwsze zebranie z wychowawcami dla rodziców uczniów odbędzie się w pierwszym tygodniu zajęć edukacyjnych.

Celem usprawnienia jego przebiegu prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami szkoły:

- STATUT;

-PROCEDURA przebywania osób obcych na terenie SP22;

-Program wychowawczo- profilaktyczny;

- Regulaminy (stołówki, biblioteki, świetlicy szkolnej)

- pomoc psychologiczno pedagogiczna;

- RODO;

Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie szkoły https://sp22.edupage.org/  w zakładce (dokumenty- strefa rodzica i ucznia)

Proszę zabezpieczyć sobie ok 2 godz. na uczestnictwo w zebraniu (1 rodzic).

 

OBIADY

W szkole działa stołówka szkolna, obiady przygotowywane są na miejscu. Uczniowie korzystają z nich po zajęciach lekcyjnych (1 zm.) lub przed zajęciami (2 zm.)

Zapisy na obiady prowadzi intendent szkoły tel 71/ 798 68 45 wew 115. Szczegóły na stronie szkoły

https://sp22.edupage.org/text47/

STRÓJ GALOWY

W szkole w czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy ( nie wizytowy) „biała bluzka/koszula, granatowe/czarne długie spodnie, granatowe/czarne spódnica nie krótsza niż do kolan”

ZAJĘCIA DODATKOWE

Wykaz zajęć dodatkowych zostanie udostępniony pod koniec września 2020. Zapisy bezpośrednio u nauczyciela prowadzącego, poprzez dziennik elektroniczny Librus.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 22
    ul. Karpnicka 2
    54-061 Wrocław
  • tel.: 71 798 68 45

Galeria zdjęć