• MATERIAŁY PEDAGOGICZNE

     • Akademia Światłego Rodzica to projekt edukacyjny skierowany do rodziców uczniów, mający na celu wzbogacenie świadomości i kompetencji pedagogicznych rodziców, wspomaganie działań wychowawczych oraz ukazywanie optymalnego kierunku pracy z dzieckiem. W ramach projektu organizowane są bezpłatne warsztaty i wykłady dla chętnych rodziców.

      Cele i treść spotkań:

      – rozwijanie prawidłowych relacji dorosły – dziecko, nabycie umiejętności w zakresie kompetencji wychowawczych,
      – wzmocnienie świadomości własnych celów wychowania,
      – uczenie umiejętności stawiania jasnych granic i wymagań z poszanowaniem godności rodzica i dziecka.
      – wspólne rozwiązywanie konfliktów, sposoby uczenia dzieci samodyscypliny i brania odpowiedzialności za własne zachowanie,
      – wzmocnienie umiejętności rozpoznawania uczuć, nazywania ich, wspierania dziecka w sytuacji emocjonalnie trudnej,
      – wspieranie samodzielności dzieci,
      – uwalnianie dziecka od funkcjonowania w utrwalonych rolach – stwarzanie warunków do nowych, dojrzałych zachowań,
      – wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez pochwałę opisową.

       

      Drogi Rodzicu! Jeśli przerastają Cię rodzicielskie obowiązki, masz wiele pytań na temat wychowania dziecka pozostawionych do tej pory bez odpowiedzi, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach organizowanych w ramach Akademii Światłego Rodzica

      Pamiętaj!

      Świadomy rodzic to szczęśliwe dziecko