• Aktualności

     • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
      • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

      • Szanowni Państwo.
       Drodzy Rodzice.

       „Wykształcenie, podobnie do ubrania, winno być starannie dopasowane do osoby.
       Zbyt małe uwiera, zbyt obszerne śmieszy”.

       Andrzej Niwinny Dobrowolski
        

       Współczesna rzeczywistość nakłada na jednostkę szereg wyzwań, zmagań i dostosowań.

       Dziecko od chwili pojawienia się na świecie poddawane jest presji otoczenia, aby kreowana przez nie osobowość przyczyniała się do ogólnego dobra społecznego.

       Pamiętajmy, iż to od nas, dorosłych, zależy czy młody człowiek będzie wzrastał w wartościach, które pozwolą mu na budowanie poczucia własnej wartości, przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb zdobywania wiedzy i umiejętności.

       Wobec powyższego placówki takie jak ogólnodostępna, powszechna szkoła, organizują pomoc psychologiczno- pedagogiczną, której zadaniem jest obserwacja, ocena sytuacji problematycznej, kierownictwo instytucjonalne, określenie form pracy, co w efekcie ma doprowadzić do stabilizacji i harmonijnego rozwoju dziecka.

       Czym jest wspomniana pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

       Jest procesem współpracy pomiędzy rodzicem dziecka-dzieckiem-specjalistą szkolnym.

       Kim jest specjalista szkolny i jakie ma on kompetencje?

       Specjalistą szkolnym jest m. in.:
       - pedagog szkolny,
       - psycholog szkolny,
       - logopeda.

       Kompetencje i uprawnienia specjalistów szkolnych określa  art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. 

       Jaka forma pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest zasadna i na podstawie jakich warunków?

       Formy opieki psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka udziela Dyrektor szkoły, na wniosek rodzica, który zobowiązany jest do przedłożenia opinii psychologiczno- pedagogicznej, bądź orzeczenia, wydanych przez rejonową Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną we Wrocławiu.

       W uzasadnionych, szczególnych przypadkach pomoc psychologiczno-pedagogiczna może zostać udzielona dziecku, na podstawie współpracy rodzica ze specjalistami szkolnymi.

       We wszystkich przypadkach podstawą udzielenia adekwatnych metod współpracy są wyżej wymienione dokumenty oraz pisemny wniosek rodzica.

       Jakie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferuje szkoła?

       Formami pomocy psychologiczno- pedagogicznej są:

       • zajęcia rozwijające uzdolnienia,
       • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,
       • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
       • zajęć specjalistyczne tj.: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
       • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;
       • zindywidualizowana ścieżka kształcenia.

       Każde dziecko jest indywidualną jednostką, przejawiającą różnego rodzaju aspekty funkcjonowania społecznego.

       Rodzic, w istocie swoich funkcji opiekuńczo- wychowawczych, we współpracy z wychowawcą klasy i specjalistami szkolnymi ma za zadanie zapewnić młodemu człowiekowi wszelkiego rodzaju możliwości, które pozwolą na jego poznanie, dostrzeżenie mocnych i słabych stron. Wielostronne współdziałanie ma za zadanie holistyczne zrozumienie sukcesów i porażek dziecka, co w efekcie pokazuje obszar wspólnego wypracowania  metod działania.

       mgr Anna Olender

       Pedagog szkolny ZSP Nr 20

     • Kilka słów od Pedagoga
      • Kilka słów od Pedagoga

      • Drodzy Uczniowie!

       Pożegnaliśmy czas wakacyjnych przygód. Wspólnie przywitaliśmy rok szkolny 2021/2022. Z ogromną radością będę Wam towarzyszyła w każdym tygodniu zajęć lekcyjnych. Pokładam nadzieję, że będą to dni sukcesów, uśmiechu i wspólnego pokonywania trudności.

       Jestem Waszym pedagogiem szkolnym. Jako nauczyciel będę drogowskazem norm i zasad społecznych. Opiekując się Wami wysłucham, pocieszę, doradzę. W roli wychowawcy będę konsekwentna i wymagająca. Zapukajcie do moich drzwi, kiedy zapragniecie podzielić się ze mną swoją radością lub ukoić łzy smutku.

        

       Szanowni Rodzice!

       Nasz dorosły świat jest ścieżką wyzwań i odpowiedzialności – za siebie, za nasze Dzieci. Każdego dnia podejmujemy decyzje, które mają bezpośredni wpływ na życie całej naszej rodziny. W naszych dłoniach spoczywa los młodego człowieka, który bacznie obserwuje otaczający go świat.

       Jestem Państwa pedagogiem szkolnym. Wysłucham historii, którą mi opowiecie. Wskażę możliwości rozwiązania problemu. Wspólnie z Państwem będę oczekiwała pomyślnego zakończenia trudności. Zapukajcie do moich drzwi, kiedy pojawi się nieoczekiwana przeszkoda. W wyniku wzajemnej współpracy będziemy oczekiwali na pomyślne zakończenie.

        

       Wasz pedagog szkolny

       mgr Anna Olender

      • Międzynarodowy Dzień Kropki w świetlicy

      • Dzień Kropki to nie tylko rysowanie i liczenie kropek,

       Tak naprawdę chodzi o coś więcej...

       To dzień odkrywania talentów, budowania wiary we własne możliwości i rozwijania kreatywności!

      • Nowości książkowe w bibliotece

      • Drodzy Uczniowie, nasza szkolna biblioteka wzbogaciła się o całe mnóstwo pięknych książek oraz zestaw lektur dla klasy czwartej.

       Taką wspaniałą niespodziankę sprawiła nam Rada Rodziców. Bardzo się cieszymy i tą drogą składamy Rodzicom serdeczne podziękowania.

       Od przyszłego tygodnia książki będą dostępne dla wszystkich czytelników.

       Małgorzata Idzikowska,

       Małgorzata Guzikowska,

       Małgorzata Benuszak

      • ZEBRANIA Z RODZICAMI

      • ZAPRASZAMY NA ZEBRANIA ORGANIZACYJNE W SP22.

       KLASY 1-3 (I ZMIANA)- WTOREK 07.09.2021 GODZ.17.30

       KLASY 1-3 (II ZMIANA)- ŚRODA 08.09.2021 GODZ.17.30

       KLASY 4-8  CZWARTEK 09.09.2021 GODZ.17.00

       RODZICÓW PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZASAD SANITARNYCH PO WEJSCIU NA TEREN PLACÓWKI (MASECZKA, DEZYNFEKCJA, DYSTANS)