• Programy i projekty

     • PROJEKT BIOCANTEENS

     • PROJEKT BIOCANTEENS

       

      Opis projektu:
      Zachęcanie wrocławskich szkół do przygotowywania i serwowania zdrowych i zbilansowanych posiłków oraz podnoszenie wiedzy wśród dzieci ,młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie zdrowego żywienia i niemarnowania to główne założenia nowego europejskiego projektu BioCanteens 2 realizowanego w ramach programu URBACT III. Liderem projektu jest Francja
      a partnerami Hiszpania i Belgia. Projekt BioCanteens 2 promuje zdrową i ekologiczną żywność, ale także krótki łańcuch dostaw produktów do szkolnych stołówek. Wspiera lokalnych dostawców oraz promuje zakładanie ekosklepików na terenie szkół. Naszym głównym celem w ramach prowadzonego projektu jest  propagowanie polityki zrównoważonego i zdrowego żywienia we wrocławskich placówkach oświatowych z promowaniem idei less waste. Projekt trwa od czerwca 2021r.
      do stycznia 2023r.

      Główne cele projektu to:
      - zachęcanie wrocławskie placówki oświatowe do przygotowywania zrównoważonych posiłków opartych na zasadzie less waste          
      - współpraca z lokalnymi dostawcami produktów                                                                                                                            
      - podniesienie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie zdrowego żywienia i niemarnowania żywności                                  

       - wykorzystanie posiłków serwowanych przez stołówki szkolne jako inspiracja dla rodziców do przygotowywania zdrowych i urozmaiconych posiłków dla dzieci                                                                   - promowanie zakładanie ogródków przyszkolnych                                                                                          -promowanie współpracy pomiędzy partnerami projektu w celu rozpowszechniania jego efektów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym    

       

       

      BioCanteens 2 – zdrowe żywienie we wrocławskich szkołach

       Bartosz Moch 

      Miasto w ramach kampanii „Wrocław nie marnuje” zachęca wrocławian do zdrowego żywienia i niemarnowania posiłków. Działania prowadzone są m.in. w szkołach, gdzie trwa właśnie projekt „BioCanteens 2”, promujący zdrową i ekologiczną żywność oraz krótki łańcuch dostaw lokalnych produktów do szkolnych stołówek.

       

      BioCanteens 2 - promuje zdrową i ekologiczną żywność, ale także krótki łańcuch dostaw produktów do szkolnych stołówek. Fot. UMW BioCanteens 2 - promuje zdrową i ekologiczną żywność, ale także krótki łańcuch dostaw produktów do szkolnych stołówek.

      – Naszym głównym celem jest propagowanie idei zero waste w połączeniu z wdrażaniem zrównoważonego i zdrowego żywienia we wrocławskich placówkach oświatowych. Zależy nam na tym, aby dzieci chętnie wszystko zjadały, a posiłki nie trafiały do kosza. To istotny element edukacji ekologicznej, który rozwijamy w ramach kampanii „Wrocław nie marnuje” – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UMW.

       

       

      Na początek cztery podstawówki z Wrocławia

      Projekt BioCanteens 2 jest realizowany od czerwca 2021 r. i potrwa do końca 2023 r. Obecnie są nim objęte cztery wrocławskie placówki: Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Karpnickiej (ZSP nr 20), nr 32 przy ul. Kłodzkiej (ZSP nr 21), nr 34 przy ul. Gałczyńskiego (ZSP nr 6) oraz nr 46 przy ul. Ścinawskiej 21.

       Wydawanie obiadu na stołówce w ZSP nr 20 przy ul. Karpnickiej na wrocławskich Stabłowicach, fot. UMW

      Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ Realizator Programu 

      Przeprowadzono na terenie wrocławskich szkół,  w tym naszej, zajęcia edukacyjne dotyczące promowania racjonalnego

      sposobu żywienia, profilaktyki nadwagi, otyłości oraz innych zaburzeń okresu rozwojowego”

      Warto zobaczyć :

      https://youtu.be/hw79vjj-K00